Contact information

Elen Uršič / RACIO, družba za razvoj človeškega kapitala, d.o.o.,

rehabilitacijska svetovalka
3000 Celje
Slovenia

Contact information

Postal Address

Kersnikova 17a
3000 Celje
Slovenia

E-Mail Address

elen.ursic@racio.net

Telephone

030 605 799

Biography

- univ. dipl. psihologinja z izkušnjami  za delo z ranljivimi skupinami

- temeljno psihološko diagnosticiranje ranljivih skupin

- individualno in skupinsko delo s posamezniki s posebnimi potrebami

 

 

-

Presentation of competencies

 
Developing positive attitudes and values towards adult learners with disabilities

Odnos do udeležencev s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert understands the importance of inclusion and participation of people with disabilities and demonstrates positive values and attitudes.

Pričakovanja do udeležencev s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert has a positive attitude towards the abilities of people and is experienced in strategies which support people to reach their potential.

Odnos ostalih udeležencev v izobraževanju odraslih

The expert is skilled in methods which promote positive attitude and values among the learners.

Zagovorništvo udeležencev s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert is able to support organisations in developing an inclusive model of education.

Izgradnja partnerstva

The expert is familiar with and able to share information of local and national organisations promoting rights of learners with disabilities.
 
Plánování přístupného učení

Načrtovanje učenja in ocenjevanja

The expert is experienced in person-centred support planning and able to train teaching staff to ensure flexible learning.

Priznavanje predhodnega izobraževanja in izkušenj

The expert can train staff on how to recognise prior learning and experiences of learners with disabilities and how to include them in future learning goals.

Nudenje prilagojenega učenja

The expert is experienced in alternative learning methods and technologies to support the individual needs and interests of learners with and without disabilities.
 
Podpora přístupného učení

Samostojno učenje

The expert is able to support organisations to foster the concept of self-directed and autonomous learning.

Podpora vrstnikov (sošolcev)

The expert can train the organisation on the concept of peer support and motivate the organisation to enable peer support among the learners.

Evidentiranje in pregledovanje napredka in dosežkov

The expert is able to conduct methods to find reasons for minor achievements and minor progress of learners with disabilities and to find potentials for improvement. She or he can also train the organisation on these methods.

Strokovno znanje zaposlenih o udeležencih s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert is able to advise staff on needs of learners with different disabilities and offer training in meeting their needs.

Stalni strokovni razvoj

The expert can train or knows further education for staff regarding accessible education of learners with disabilities.
 
Komunikace a vztahy s veřejností

Komunikacija z udeleženci s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert is able to train staff on methods and tools for an appropriate and positive communication with learners with disabilities.

Promocija ponudbe izobraževanj

The expert knows strategies und methods to promote inclusive courses and trainings by addressing learners with and without disabilities.

Reference Projects

Sorry, there are no references for this user yet!